Unesite pojam za pretragu

Rotacija i rana stimulacija

Rotacija i rana stimulacija

Rotacija i rana stimulacija

Da li ste i vi jedan od onih roditelja koji automatski prekidaju svako razigranije kretanje svog deteta u strahu da se ne povredi ili isprlja? Ako jeste, obavezno pročitajte ovaj tekst.

Naš mozak je veoma “pametan” i štedljiv organ. Da bi efikasnije trošio odnosno čuvao energiju, eliminiše sve nervne ćelije i sinapse koje se ne koriste. A budući da upravo od njihovog broja zavisi inteligencija, ključno je da se detetov mozak stimuliše što više i to na pravilan način,  a naročito u mlađem uzrastu. Da se što više sinapsi koristi i na taj način očuva. Pored rešavanja logičkih zadataka, korišćenja ruku i razvijanja sitne motorike, te negovanja mašte i moći vizualizacije, izuzetno je važno i kretanje.

Jedna od najboljih aktivnosti jeste rotacija. Od velikog je značaja dopustiti detetu da se vrti u krug i prevrće po krevetu, kao i da hoda po ivičnjacima i penje se po drveću. Sve ove aktivnosti poboljšavaju njegovu ravnotežu, i prostornu orjentaciju, ali mu koriste i na mnogo više načina.. Rotacioni pokreti aktiviraju čitav mozak, pa dete tako izgrađuje svoj nervni system što će ga svakako učiniti uspešnijim u školi, lakše će naučiti da piše, crta, ili da svira neki muzički instrument, a i manje su šanse da će imati govorne mane.

Surov ali i poučan primer značaja rane stimulacije za razvoj mozga, i odumiranja nekorišćenih nervnih ćelija, jeste slučaj bebe – dečaka koji je imao infekciju oka. Dok je trajala terapija, njegova zabrinuta majka je čistom gazom prekrila bolesno oko u nameri da ga zaštiti od svetlosti, i držala ga pokrivenim, i kako je smatrala, čistijim, deset dana. Dečak je ozdravio, ali je izgubio vid na tom oku zauvek. Njegov mozak 10 dana nije dobijao nikakvu stimulaciju, pa su nervne ćelije koje primaju signal od tog oka, odumrle.

Kada deca nešto rade instinktivno, uvek postoji dobar razlog za to. Zato uvek razmislite ZAŠTO, pre nego što se zabrinete da li će pasti, udariti se, ili se isprljati. Obezbedite detetu odgovarajući nivo bezbednosti, ali  i umirite svoje preterane strahove, a vaše će dete imati od toga mnogo koristi.

Jovana Kapriš

--------------------------------------------------->