Dobrodošli na Mozgalicu

Mi smo iskreni partner podrške porodici u vaspitanju i obrazovanju dece i mladih. Pažljivo koncipiran program i posebno opremljen prostor kao stimulaciono okruženje uz stručan kadar podstaći će sveobuhvatni pravilan razvoj dece.  Temelj budućeg uspešnog čoveka se gradi u najranijem dobu zato je naša misija podsticanje dece da istražuju i otkriju ono najbolje u sebi. Verujemo da konstantno unapredjivanje pravih karakternih osobina u kombinaciji sa stvaranjem zdravih navika je pravi recept za srećan i ispunjen život.

Naš Program

Naš program je pažljivo osmišljen i prilagođen uzrastu dece. Uključuje i planirane i spontane aktivnosti kao odgovor na dečije interese. Redovni obroci, vreme odmora, igranje u zatvorenom i na otvorenom, rutina u fizičkoj aktivnosti i nezi, usvajanje kulturno higijenskih navika pružaju deci zdravlje, udobnost u sposobnost brige o sebi.

Naša Iskustva

Iskustva sa muzikom, pokretnom igrom, umetnošću u jezikom su naša svakodnevnica. Kroz edukativno kreativne aktivnosti unapređujemo kako finu tako i krupnu motoriku, podstičemo intelektualni i emocionalni razvoj, razvijamo proces logičkog i kritičkog razmišljanja. Decu motivišemo da razvijaju pozitivnu sliku o sebi, da uče o unutrašnjim kontrolama i da neguju odnose sa vršnjacima i okolinom.

Kontaktirajte nas

Zato drugari, dođite da zajedno učimo i maštamo jer naša mašta može svašta