Unesite pojam za pretragu

Ne radi to s pola mozga!

Ne radi to s pola mozga!

Ne radi to s pola mozga!

Ako vam nikada niko nije rekao da ne radite nešto s pola mozga, onda ste možda vi to drugima govorili. Da li ste se ikada zapitali kako to naš mozak radi? Koristimo li ga u celosti ili ne, i može li se to menjati?

Mudrost je produkt iskustva i posvećenog razmišljanja, povezivanja i zaključivanja. Nauka je samo jedna karika u tom lancu mudrovanja.

Ona nam govori da je ljudski mozak podeljen na dve polovine, gde je svaka zadužena za određene oblasti. Leva, na primer, za logičko zaključivanje, analiziranje, matematičke operacije, jezik, a desna za maštu, intuiciju, kreativnost i umetničku svest.

Do pravilnog stimulansa mozga dolazi, između ostalog, aktivacijom različitih čula, korišćenjem obe ruke, upotrebom simbola i asocijacija kroz igru, čime se stvara veći broj sinapsi, odnosno veza između moždanih hemisfera.  Ove veze omogućavaju nam korišćenje obe polovine mozga, od čega zavisi i naša koncentracija, snalaženje u složenim problemskim situacijama, pamćenje, kreativnost i slično.

Dakle, puniji učinak i veću korist imamo kada koristimo mozak u celini. Ono što sada nauka predstavlja kao činjenice, narod je odavno znao, verovatno intuitivno. I danas, kada neko radi nešto površno, bez posvećenosti i pravih rezultata, svima će biti jasna opaska: “Ne radi to s pola mozga.”

 

--------------------------------------------------->