Unesite pojam za pretragu

Način rada

Mentalna aritmetika SuanPan je obrazovno-razvojni program za decu uzrasta od 5 do 14 godina. U ovoj dobi obe moždane hemisfere kod dece su podjednako aktivne, dok se neuronske veze u mozgu baš tad najefikasnije mogu ojačati.Od jačanja i razvoja neuronskih veza u detinjstvu zavise naše intelektualne sposobnosti tokom celog života. Nova istraživanja kažu da inteligencija zavisi isključivo od broja neuronskih veza u mozgu. A broj neuronskih veza zavisi od njihove pravilne stimulacije u tačno određenom razvojnom periodu. Samo veze koje se koriste opstaju u mozgu. Zato program mentalne aritmetike SuanPan, odnosno njegov osnovni kurs, traje osam meseci, vreme koje je potrebno da se neuronske veze formiraju i učvrste. Napredni kurs, otvoren za svu decu koja su prošla kroz osnovni, takođe traje osam meseci i ima za cilj da ubrza ceo proces komunikacije između dve hemisfere, i tako skrati vreme koje je mozgu potrebno da od postavljanja pitanja, problema ili zadatka, stigne do rešenja.

Organizacija nastave:

  • nastava se održava jednom sedmično, tri časa u trajanju od po 40 minuta, konsekutivno, s pauzama od 5 i 15 min.
  • organizuje se vikendom za decu školskog uzrasta, dok se za predškolce mogu odrediti termini u toku radne sedmice. Motiv ovakvog rasporeda je da deca na časove dolaze odmorna, te da lakše prate predavača i bolje se koncentrišu.
  • svaki čas se sastoji od više delova – provere domaćih zadataka, rada na abakusu (sabiranje i oduzimanje nizova brojeva, male i velike kombinacije), rada s fleš karticom, a kasnije i mentalnog računanja, te testova pažnje i specijalno odabranih igara koje podstiču motoriku, pamćenje, opažanje i logičko razmišljanje.
  • sa decom rade obučeni predavači mentalne aritmetike SuanPan, koji su učitelji, nastavnici i pedagozi po obrazovanju, sa minimalno 5 godina iskustva u radu s decom određene starosne dobi.
  • osim ovih redovnih časova deci je na raspolaganju po jedan čas sedmično u trajanju od 40 minuta, kao podrška njihovom napretku, u slučaju da predavač smatra da je detetu, iz bilo kojih razloga, potrebno još malo dodatne vežbe. Takođe, moguće je na isti način organizovati i čas nadoknade za dete koje iz opravdanih razloga nije moglo prisustvovati redovnoj nastavi, ali napominjemo da je redovno prisustvo, kao i redovno vežbanje kod kuće neophodan i značajan deo programa i značajno doprinosi rezultatu.
  • dete u sklopu našeg programa dobija posebno štampane udžbenike, fleš karticu i računaljku koje nosi sa sobom na svaki čas, a osim toga treba poneti samo grafitnu olovku i gumicu.

Deca su prema dobi raspoređena u tri grupe:

  • kinder (od 5 do 7 god.), do 8 u grupi
  • primarna (od 8 do 10 god.), do 10 u grupi
  • sekundarna (od 11 do 14 god.), do 12 u grupi

--------------------------------------------------->