Unesite pojam za pretragu

Mentalna aritmetika kao tehnika

Mentalna aritmetika je obrazovno-razvojni program za decu, koji se uspešno primenjuje vekovima na istoku, prvenstveno u Singapuru, Kini, Japanu i Tajvanu. Program podrazumeva korišćenje kineske računaljke, odnosno abakusa, kao sredstva kojim se rešavaju složene matematičke operacije. Deca računaju prvo uz pomoć računaljke, potom fleš kartice, a na kraju uz adekvatnu programsku i metodološku podršku, vizualizuju abakus i računanje u potpunosti prebace na misaoni proces, tako da, bez pomagala, za 3 do 5 sekundi  dolaze do rešenja za aritmetičke operacije poput:

67+26+133-169+11-85=….. ili 468/36=… ili 350×18=… ili 8943-4526=…

Nekada ljudi prosto pretpostave da je mentalna aritmetika samo metod koji pomaže deci da računaju brže i tačnije. Međutim, važno je istaći da, iako je sabiranje ili oduzimanje niza dvocifrenih i trocifrenih brojeva u roku od nekoliko sekundi samo po sebi uspeh za dete,koristi od ovog programa sežu daleko dublje i imaju mnogo veći značaj nego što se na prvi pogled čini. Mentalna aritmetika zapravo razvija intelektualne sposobnosti dece, naročito pažnju, koncentraciju, memoriju, vizuelizaciju i sposobnost slušanja, a ima i važan socijalni aspekt, s obzirom na rad u grupi i atmosferu na času koja podržava individualnost i ličnu odgovornost deteta, kao i timski rad i saradnju. Samopouzdanje je nešto što roditelji prvo primete, a do kraja programa od osam meseci  svako dete razvije baš one aspekte svoje ličnosti na kojim je bilo potrebno raditi. Rezultat je čvrst temelj za akademski ili bilo koju drugu vrstu uspeha. Svako dete razvija svoj potencijal kako bi bilo uspešnije i efikasnije u svemu čemu se posveti, bila to škola, sport ili umetnost.

Zašto je SuanPan mentalna aritmetika superiornija od klasične mentalne aritmetike?

Sistem korištenja obe ruke, odnosno četiri prsta, kod SuanPan metode obezbeđuje neophodan mentalni stimulans koji ojačava sinapse i podstiče istovremenu upotrebu obe moždane hemisfere.A maksimalno iskorišćavanje individualnog kapaciteta mozga je moguće jedino u harmoničnom i istovremenom radu obe hemisfere. Da uporedimo:

Klasična metoda mentalne aritmetike (korišćenje jedne ruke):

  • računanje – brzo
  • greške u računanju – moguće
  • centri desne hemisfere su aktivni – npr.centar za sliku
  • stimulacija pažnje i koncentracije

SuanPan mentalna aritmetika (korišćenje obe ruke istovremeno):

  • računanje – vrlo brzo
  • greške u računanju – gotovo nemoguće
  • i desna i leva hemisfeta su aktivne – centar za sliku i centar za brojeve
  • najviši nivo pažnje i koncentracije, kao rezultat istovremenog angažovanja obe hemisfere.
--------------------------------------------------->