Unesite pojam za pretragu

IQ ili EQ?

IQ ili EQ?

IQ ili EQ?

Narodna mudrost novog doba kaže IQ te zapošljava, EQ te unapređuje. Uspon nauka i okretanje egzaktnosti s kraja 19. veka doveli su do toga da akcenat stavljamo na visinu IQ-a, umesto na emocionalnu zrelost osobe. Emocionalnoj inteligenciji bi, međutim, trebalo vratiti poverenje, jer nije samo važno da li ćemo naći put iz lavirinta već i kako ćemo se nositi sa neuspehom. Hoćemo li odustati na početku ili tek kad više puta naiđemo na zid, i hoćemo li biti ogorčeni, besni ili tužni zbog toga. Znamo da osećaj sreće i ispunjenosti često ne zavisi od koeficijenta inteligencije, već upravo od pogleda na sebe, svet i ono što nam se događa. Emocionalno inteligentna osoba je svesna svojih osećanja, i njima se služi prilikom donošenja bilo kakvih odluka u životu. EQ podrazumeva svest o vlastitoj vrednosti, ali i razvijenu empatiju i komunikacijske sposobnosti.

Kao i bilo koja druga veština i EQ se uči i razvija tokom odrastanja. Zato naučite decu da prepoznaju svoja osećanja i da ne krive druge za njih, a da probleme doživljavaju kao izazove. Budite spremni da detetu kažete “ne” i naučite ga da se nosi sa takvim odgovorom. Nemojte ga držati pod staklenim zvonom, daleko od potencijalno negativnih emocija, jer mu na taj način uskraćujete priliku za rast i razvoj.

Na emocionalnu inteligenciju deteta  i na zanimljiv način kroz razne igre.

U nastavku ćemo vam dati i neke igre za razvoj emocionalne inteligencije deteta.

IGRE ZA RAZVOJ EQ

Prevarili ste se ako ste mislili da će dete sigurno, lako i spontano naučiti da prepozna svoja i tuđa osećanja. Emocionalna inteligencija se neguje i razvija, i, srećom, na razne načine se može učiti i unaprediti.

Budući da najviše uživaju u igri, organizujte deci igre pomoću kojih će na jednostavan i zabavan način usvojiti važna znanja o svojim i tuđim emocijama, i naučiti kako da ih prepoznaju i izraze.

Ovo su neke od mogućih igara za razvoj emocionalne inteligencije:

SKALA EMOCIJA – Zalepite na zid, na određenoj udaljenosti, lica koja predstavljaju različita emocionalna stanja – tugu, neutralno raspoloženje i sreću. Podstičite dete da svakodnevno koristi skalu kako bi naglasilo svoja trenutna osećanja ili osećanja vezana za neke ranije proživljene situacije.

POGODI OSEĆANJE – Igrač jednu neutralnu rečenicu poput: “Idem u šetnju!” izgovara na različite načine, drugačijim tonom, pa i telesnim pokretom, u cilju izražavanja različitih emocija (sreća, ushićenost, tuga, ljutnja…). Ostali pogađaju o kojem osećanju je reč.

NASTAVI REČENICU – Dete treba da nastavi započete rečenice, kao što su:

Sretan sam kada…

Tužan sam kada…

Volim…

Ne volim…

Ljut sam kada…

U nastavljanju rečenica učestvuje i roditelj.

DRAMATIZACIJE S LUTKAMA – Ova igra je veoma dobra prilika da dete verbalno izrazi različita osećanja. Može sámo da osmisli priču ili da ima zadatu. Neku koju je čitalo/slušalo više puta.

PANTOMIMA – Za ovu igru su vam potrebne kartice na kojima su prikazane razne emocije. Dete izvlači jednu i glumi osećanje koje je prikazano na njoj. Dete koje pogodi o kom osećanju je reč, dobija tu karticu, uzima novu, i glumi. Pobednik je onaj ko na kraju ima najviše kartica.

MEMORIJA – Za memoriju se koriste iste kartice kao i za pantomimu, samo duplirane ili sa sličnim licima a istim emocijama. Zavisi od uzrasta dece. Inače se igra kao i klasična memorija.

CRTANJE – U šablonska “prazna” lica dete treba da ucrta određenu emociju (rečenu ili napisanu, zavisi od uzrasta). Materijal možete naći na internetu ili napraviti sami. Evo jednog primera:  http://dabblesandbabbles.com/wp-content/uploads/2013/06/Blank-Faces-original.pdf

SKUPOVI

1. Napišite pet osnovnih emocija na karticama (srećan, tužan, ljut, uplašen i postiđen)

2.Na posebnim karticama napišite što više emocija za svaku kategoriju, poput veseo, uzbuđen, iznerviran, prestrašen.

3. Razgovarajte sa svojom decom o svakoj emociji i stavite ih uz jednu od pet osnovnih emocija.

Važna lekcija deci je da ne postoji DOBRA ili LOŠA emocija. Emociju samo treba da primete i razumeju, a ne i da sude o njoj.

Isto tako, kada čitate priče i gledate crtaće ili filmove s detetom, pokušajte da imenujete i opišete emocije likova.

Ne skrivajte svoja osećanja od deteta i ne štitite ga od negativnih emocija. Ružičaste naočare neće ga učiniti stabilnijom, emocionalno inteligentnijom, pa ni srećnijom osobom. Malo dete je prijemčivije za nova iskustva i znanja. Nemojte ga šokirati i izbacivati iz udobne nezrelosti kada bude starije i manje fleksibilno. Ono treba da nauči kako da se nosi sa različitim emocijama, da probleme vidi kao izazove, i da bude srećno uprkos svemu.

J.K.

 

--------------------------------------------------->